Γράμματα & Τέχνες

Σπύρος Μάνος

Ο Σπύρος Μάνος γεννήθηκε στην Πόβλα/ Αμπελώνας το 1940. Πτυχιούχος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων και του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε. Συνταξιοδοτήθηκε ως Προϊστάμενος Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Έχει εκδοθεί το βιβλίο του«Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου», έργο σε συνεργασία με τον Κ. Ραπτόπουλο.

Τίμησαν τη γενέθλια γή της Μουργκάνας με την πνευματική τους προσφορά...