Γράμματα & Τέχνες

Γεώργιος Μάνος

Γεννήθηκε το 1951 στην Αμπελώνα (Πόβλα) Φιλιατών. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γκίσσεν της Γερμανίας με πολλές μεταπτυχιακές σπουδές τέτοιες που το ίδιο το Πανεπιστήμιο τον αναγόρευσε καθηγητή με βαθμό άριστα μετ' επαίνου. Κέρδισε με την αξία του υποτροφίες από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας ως φοιτητής και από το Ίδρυμα friedrich Eberrt - Stiftung του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Βραβεύτηκε από τον Οικουμενικό Ελληνισμό για τη συμβολή του στην υλοποίηση του Προγράμματος Οικουμενικός Ελληνισμός. Από την Π.Σ.Ε. και το Σύλλογο Σκουφάς - Αρτας για τη συμβολή του στην πρότυπη οργάνωση κι προβολή του ΤΕΙ Ηπείρου και από την European Institute of Public Administration πήρε έπαινο για την εισήγηση του στην Επιτροπή του Υπ. Παιδείας Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: "ΤΕI στην Ευρώπη". Τιμητική διάκριση είχε από το Δήμο Φιλιππιάδας για την εξέλιξη της Παιδείας και Επιστήμης.
Είναι καθηγητής στο ΤΕI Ηπείρου και Πρόεδρος του. Ανέπτυξε δραστηριότητα που συνέβαλλε στην έρευνα και την πρόοδο της Ελληνικής Γεωργίας, Δασοπονίας και Κτηνιατρικής. Συνέγραψε πλήθος επιστημονικών μελετών και συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Συμμετείχε επίσης σε πολλές επιστημονικές επιτροπές και συμβούλια και δημοσίευσε πλήθος ερευνητικών εργασιών και επιστημονικών άρθρων. Είναι ένας σπουδαίος επιστήμονας που διακρίνεται σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων και τιμά τη περιοχή μας και ολόκληρη την Ήπειρο.

Τίμησαν τη γενέθλια γή της Μουργκάνας με την πνευματική τους προσφορά...