Γράμματα & Τέχνες

Βασίλειος Αθαν. Παπαϊωάννου

Ο Βασίλειος Παπαϊωάννου με καταγωγή από το Βαβούρι, από την πλευρά του πατέρα του, και από τα Βορτόπια, από την πλευρά της μητέρας του, είναι Περιοδοντολόγος - εμφυτευτής. Εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίμησαν τη γενέθλια γή της Μουργκάνας με την πνευματική τους προσφορά...